Tercia Foglalkoztatási Egyesület

A Tercia Foglalkoztatási Egyesület bemutatása

Civil szervezetünk azzal a nemes céllal jött létre, hogy a székesfehérvári, a Fejér megyei, és a regionális pályakezdők, a munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók és a hátrányos helyzetű emberek érdekeit képviseljük, illetve újabb munkalehetőséghez nyújtsunk segítséget olyan programokkal, melyeket oktatási, továbbképzési és kulturális területeken valósítunk meg.

Közhasznú egyesületként további kitűzött céljaink között szerepel:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • természetvédelem, állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • euro-atlanti integráció elősegítése.

Igazgatóság:

 • Vitézné Bán Tímea – ügyvezető igazgató
 • Nagy Réka – ügyvezető igazgató-helyettes

Ellenőrző Bizottság:

 • Homajovszki László – elnök
 • Kuffer Anikó
 • Nagy-Majoros Zsanett