Egy százalék

Támogassa a Tercia StArt Egyesület munkáját adója egy százalékának felajánlásával!

Adószámunk: 18500543-1-07

Az 1% felajánlásának menete:

Felajánlásáról az SZJA-bevallással együtt, vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Elektronikusan (amennyiben rendelkezik elektronikus tárhellyel):

  • online, az e-SZJA webes felületen, vagy
  • az ÁNYK keretprogrammal, a bevallás EGYSZA lapját kitöltve, vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon: postán feladva, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján, lezárt borítékban benyújtva:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felület kitöltő programja segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon, vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Meghatalmazott általi benyújtás esetén a a meghatalmazottnak csatolnia kell a magánszemély meghatalmazását a nyilatkozat benyújtására.